Toprağa karıştırılan pirina kompostu ve arıtma çamurunun mikrobiyal popülasyona ve solucan (Eisenia fetida l.) davranışlarına etkisi


TÜRKMEN C., İLAY R., ASLANTEKİN N. B., KAVDIR Y.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, vol.7, no.2, pp.92-98, 2019 (Peer-Reviewed Journal)