Hizmet Odaklılığın Çalışanların Tutum ve Davranışlarına ve Örgütün Performansına Etkileri:Hizmet Sektöründe Bir Alan Araştırması


AYAS N., EREN S. S.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.73-98, 2015 (Peer-Reviewed Journal)