AR-GE HARCAMALARININ GENÇ İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ


ÖZEN ATABEY A., KILINÇ SAVRUL B.

AVRASYA BİLİMLER AKADEMİSİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, vol.19, no.19, pp.10-34, 2019 (Peer-Reviewed Journal)