BİREYSEL SES EĞİTİMİNE YÖNELİK PERFORMANS ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ


Creative Commons License

Ertek Babaç E., Dalkıran E.

Journal of Research in Education and Teaching , vol.8, no.2, pp.1-12, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Journal of Research in Education and Teaching
  • Journal Indexes: Root Indexing
  • Page Numbers: pp.1-12
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Bu araştırmanın amacı, bireysel ses eğitimi dersinde, performansın ölçülmesinde nesnel sonuçlar elde etmek için bireysel ses eğitimi ölçeği geliştirmektir. Bu amaçla, ilgili üniversitelerin “Bireysel Ses Eğitimi” ders içerikleri incelenerek elde edilen veriler doğrultusunda, bir madde havuzu oluşturulmuştur. Maddeler, uzman görüşlerine sunularak ölçeğin kapsam geçerliği alınmış, 16 maddeden oluşan 5’li likert tipi ölçme aracı uygulama aşamasına getirilmiştir. Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, oluşturulan ölçek aracılığıyla Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim gören bireysel ses eğitimi dersi öğrencilerinden 182 öğrencinin performansı izlenerek toplanmıştır. Geliştirilen ölçeğin yapı geçerliği için temel bileşenler analizine ve ölçek kullanılarak verilen notlar ile kullanılmadan verilen notların korelasyonuna bakılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini tespit etmek amacıyla hesaplanan Cronbach’s Alfa güvenilirlik katsayısı .90, Kappa puanlayıcılar arası güvenilirlik katsayısı .78 olarak bulunmuştur. Araştırma kapsamında elde edilen verilerden oluşan bulgular doğrultusunda geçerli, güvenilir, kullanışlı bir ölçek geliştirildiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Bireysel ses eğitimi, ölçme değerlendirme, performans ölçeği.