Arama Kurtarma ve Acil Yardım Alanındaki Gönüllü Katılımcı Sistemin Almanya'daki Uygulamaları ve Türkiye Karşılaştırması


Creative Commons License

Koçak H., Demirezen İ., Keskin T.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.97-104, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, as Aksaray Disaster Research, Education and Emergency Search and Rescue Association, a review over the voluntary participation of institutions in Germany in preparation for emergencies and disasters has been conducted. Research took place between the dates of February 23, 2014 - March 9, 2014 in city of Essen which is situated in the province of North Westfalen in Germany. In the province, such institutions as Bundesanstait Technisches Hilfswerk THW, Deutsches Rotes Kreuz, DieJohanniter, Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) and Essen Fire institutions were visited. In the study, it has been revealed the volunteers in all of the institutions in Germany are an integral part of the civil protection and serve at every stage. The developments set out in search, rescue and emergency assistance in Turkey, technological devices and machines are on the same level with the aforementioned institutions in Germany.

Bu çalışma kapsamında Aksaray Afetler Araştırma, Eğitim ve Acil Yardım Arama Kurtarma Derneği olarak acil durum ve afetlere hazırlıkta Almanya'daki kurumların gönüllü katılımı üzerine bir inceleme gerçekleştirmiştir. Araştırma 23 Şubat 2014 – 9 Mart 2014 tarihleri arasında Almanya’nın Kuzey Westfalen eyaleti Essen şehrinde gerçekleşmiştir. Bu eyalette bulunan Bundesanstait Technisches Hilfswerk THW (Almanya Gönüllü Arama kurtarma Birimi), Deutsches Rotes Kreuz (Alman Kızılhaç), Die Johanniter (Acil Yardım ve Sosyal Hizmet Vakfı), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) (Acil yardım ve Sosyal Hizmet Derneği), Essen İtfaiyesi kurumları ziyaret edilmiştir. Çalışma kapsamında Almanya’daki kurumların hepsinde gönüllülerin, sivil korunma alanının ayrılmaz bir parçası olduğu ve her aşamasında görev yaptıkları görülmüştür.