Bingöl İlinin Rekabet Gücünün Fırat Kalkınma Kapsamında İncelenmesi ve Değerlendirilmesi


Creative Commons License

İPEK S., ÖKSÜZ M.

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Bingöl, Turkey, 15 - 16 October 2015, pp.1558-1574

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bingöl
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1558-1574
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The measurement of urban competitive power, a sign of production power with higher income and employment compared with other cities, is important in terms of the determination of strong part, advantageous part, weak part and the part under threat of a city. Some of the indicators are used to make measurable urban competitiveness for making urban analysis and comparisons. These indicators can be developed thanks to the city of competitiveness and characteristics are obtained and was able to compare with other cities. A total of 35 variables were used under 4 indexes namely “human capital and life quality”, “branding skill and innovation”, “business skills” and “accessibility” in order to examine and evaluate the competitive power of Bingöl province within the scope of Fırat Development Agency. These variables were normalized first, and then analyzed with the aid of specified formulas. This analysis process was made for Bingöl, Elazığ, Malatya and Tunceli provinces within Fırat Development Agency. As a result of analysis, Bingöl is in the third place in terms of competitiveness within Fırat Development Agency.

Kentlerin diğer kentlere göre daha yüksek gelir ve istihdam seviyesindeki üretim gücü olan kentsel rekabet gücünün ölçülmesi, hem güçlü ve avantajlı yönlerinin hem de zayıf ve tehdit altındaki yönlerinin tespit edilmesi açısından oldukça önemlidir. Kentsel analizler ve karşılaştırmalar yapmaya yarayan kentsel rekabet gücünü ölçülebilir hale getirebilmek için bazı göstergeler kullanılmaktadır. Bu göstergeler sayesinde kentlerin rekabet güçleri ve özellikleri ortaya konulabilmekte ve diğer kentlerle karşılaştırma imkânı elde edilmektedir. Bingöl ilinin kentsel rekabet gücünün Fırat Kalkınma Ajansı kapsamında incelenmesi ve değerlendirilmesi için “beşeri sermaye ve yaşam kalitesi”, “markalaşma becerisi ve yenilikçilik”, “ticaret becerisi” ve “erişilebilirlik” olmak üzere dört endeks altında toplam 35 değişken kullanılmıştır. Bu değişken değerler önce normalize edilmiş, daha sonra belirtilen formüller yardımı ile analiz edilmiştir. Bu analiz işlemi Fırat Kalkınma Ajansı’nın kapsadığı Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri için tek tek yapılmıştır. Yapılan analizde Bingöl ilinin Fırat Kalkınma Ajansı içerisinde rekabet edebilirlik açısından üçüncü sırada kaldığı görülmektedir.