The Relationship Between Green Product Buying Behaviours, Susceptibility to Interpersonal Influence and Social Impact: A Research on University Students


Creative Commons License

Korkmaz M., Atay L., Yıldırım H. M.

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.14, no.3, pp.40-52, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.40-52
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it was aimed to determine the relationship between bachelor-level students’ green product buying behaviors with susceptibility to interpersonal influence and social impact. For this purpose, survey was applied to total of 264 students studying at Department of Environmental Engineering of Canakkale Onsekiz Mart University and Balıkesir University. Factor analysis, correlation analysis and simple linear regression analysis were used in the analysis of the obtained data. Following the research, it was determined that there is a positive relationship between susceptibility to interpersonal influence and social impact with students’ green product buying behaviors. In the research, it was also determined that students' buying behavior of green products showed significant differences according to the class level of education.

Key Words: Green product, Social impact, Green marketing, Green buying behavior

Bu çalışmada lisans düzeyindeki öğrencilerin yeşil satın alma davranışları ile kişilerarası etkilenme eğilimi ve sosyal etki faktörleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümlerinde lisans eğitimi alan toplam 264 öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde faktör analizi, korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kişilerarası etkilenme eğilimi ve sosyal etki ile öğrencilerin yeşil ürün satın alma davranışları arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca öğrencilerin yeşil ürün satın alma davranışlarının eğitim görülen sınıf düzeyine göre de anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil ürün, Sosyal etki, Yeşil pazarlama, Yeşil satın alma davranışı