İş ve Çalışma Yaşamında Etik ve Ahlakla İlgili Kavramlar Üzerine Bir Tartışma


Creative Commons License

GÜL H.

The Journal of Academic Social Sciences, no.36, pp.522-535, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ethics and morals as a reference source play a regulatory role in all social relationships. The facts of labor and work are also human-specific activities in the social structure under the influence of ethics and morals. Considering ethics and morals in business and work life, it is compulsory to use many concepts. Business ethics, business morality, work ethics, work morality, professional ethics, professional morality are the main concepts of these facts. However, when Turkish literature is studed, it is observed that these concepts are sometimes being being misused. This situation prevents the scientific aspects of these studies as well as making it difficult for the readers to be understood. Therefore, this study aim to represent a perspective in order to distinguish the concepts business ethics, business morality, work ethics, work morality, professional ethics, professional morality in a correct way. Moreover, the relationships between concepts and especially in what points these concepts differ from each other by benefiting from literature were discussed.

Etik ve ahlak önemli birer referans kaynağı olarak bütün toplumsal ilişkilerde düzenleyici bir rol oynamaktadır. İş ve çalışma olguları da toplumsal yapı içerisinde etik ve ahlakın etkisinde insana özgü faaliyetlerdir. İş ve çalışma yaşamında etik ve ahlak, akademik manada inceleme konusu yapıldığında pek çok kavram dizesinin de kullanılması bir zorunluluk haline gelmektedir. İş etiği, iş ahlakı, çalışma etiği, çalışma ahlakı, meslek etiği ve meslek ahlakı bu kavramların belli başlılarıdır. Fakat Türkçe literatür incelendiğinde bu kavramların zaman zaman yanlış kullanıldığı veya karıştırıldığı gözlenmektedir. Bu durum gerek bu şekildeki çalışmaların bilimselliğini gölgelemekte; gerekse, okuyucular için kimi zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu amaçla bu çalışmada, iş etiği, iş ahlakı, çalışma etiği, çalışma ahlakı, meslek etiği ve meslek ahlakı kavramları incelenerek kavramların doğru kullanımına ilişkin bir perspektif sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca kavramlar arası ilişkililer ve özelikle kavramların hangi noktalarda farklılaştıkları literatürden de yararlanılarak tartışılmıştır.