Sualtı Video ve Fotoğraf Tekniği ile Farklı Donam Faktörlerine Sahip Uzatma Ağlarındaki Balıkların Yakalanma Şekilleri


Kedioğlu Ç., Ayaz A.

Ulusal Sualtı Bilimsel Araştırma ve Değerleri Sempozyumu (USUBADES-2022), Çanakkale, Turkey, 20 - 22 October 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Donam Faktörü uzatma ağların donatılmasında uygulanan, yaka boyunun ağ boyuna oranını

veren bir ölçüdür. Bu ölçü 1 değerine yaklaştığında ağlarda gerginlik artanken, tersine 0

değerine yaklaştıkça da bollaşmanın azaldığı bilinmektedir. Bu durum balıkların ağlara

yakalanma şeklini de etkilemektedir. Çalışmamızda bu etkinin ortaya konulması için, scuba

dalış tekniği kullanılarak, farklı donam faktörleri ile donatılan ağlardaki balıkların yakalanma

şekillerini gözlemlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla 35 m uzunluğa sahip 3 farklı donam

faktörüne (0.35, 0.50 ve 0,65) 210 d/ 2 numara ip kalınlığına, 20 mm göz genişliğine ve 40 göz

yüksekliğine sahip ağlardan, her donam faktöründen her biri 315 metre 3 adet olarak

hazırlanmıştır. Ağlar sırası ile sistematik bir şekilde 0.35, 0.50 ve 0.65 donam faktöründe olacak

şekilde birbirine eklenerek, 3 tekrar oluşturulmuştur. Farklı donam faktörlerine sahip ağların

suyun altında kolayca ayrılabilmesi için farklı renklere sahip şeritlerden yararlanılmıştır.

Denemeler balıkçıların barbun (Mullus surmuletus ve Mullus Barbatus) avı yaptıkları sabah ve

akşam saatlerinde gerçekleştirilmiştir. Ağlar denize indirildikten 3 saat sonra dalış yapılarak

video kamera ve fotoğraf makinesi desteği ile yakalanan türlerin sualtı görüntüleri alınmıştır.

Bu şekilde 30 tekrarlı balıkçılık operasyonu yapılmıştır. Dalışın ardından ağlar tekneye alınarak

farklı donam faktörüne sahip ağlara yakalanan balıklar sırası ile ağlardan çıkarılarak yakalanma

şekli ve türü kayıt altına alınmıştır. Daha sonra ölçümlerde elde edilen veriler video ve fotoğraf

görüntüleri ile de karşılaştırılarak ağa yakalanma şekilleri teyit edilmiştir. Denemeler

sonucunda donam faktörünün balıkların ağa yakalanma şeklini etkilediği istatistiksel ve sualtı

görsel olarak ortaya konulmuştur. Donam faktörü küçüldükçe ağa dolanarak yakalanmaların

arttığı belirlenmiştir.