Dürmek Havzası Mansap Bölümü Erozyon Riskinin CORINE Yöntemi ile Belirlenmesi


EVEREST T., ÖZCAN H.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.39-47, 2017 (Peer-Reviewed Journal)