İshal ve Deri Bulguları ile Başvuran Bir Atipik COVID-19 Olgusu


Creative Commons License

Cancan Gürsul N., Alkan S., Vurucu S.

Black Sea Journal of Health Science, vol.0, no.0, pp.23-24, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) çok farklı klinik sunumlara neden olabilir. Hastalığın bu akciğer dışı klinik sunumlarına artan vaka sayıları nedeniyle farkındalık ve bildirilen vaka sayıları da artmıştır. Gastrointestinal tutulum (ishal, karın ağrısı, karaciğer ve pankreas tutulumları, gibi) ve deri tutulumu (makülopapüler döküntü, ürtiker, veziküller, gibi) da bunlardandır. Deri bulguları hastalığın çeşitli evrelerinde veya kullanılan ilaçlara bağlı gelişebilir. Bu tutulumlara akciğer bulguları eşlik etmeyebilir. Bu olgular da eğer ayrıcı tanıda COVID-19 akla getirilmezse hastalık atlanabilir. Biz de 77 yaşında, pulmoner semptomları olmayan, ishalle ve yaygın döküntülerle başvuran bir hastada COVID-19 enfeksiyonu tespit ettik ve bu olguyla bilimsel literatüre katkıda bulunmayı amaçladık.