The Effects of Political Risk and Economic Policy Uncertainty on Foreign Direct Investments: A Panel Cointegration Analysis for Selected EU Countries


Creative Commons License

AZAZİ H., SAVRUL M.

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.14, no.1, pp.87-100, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
  • Page Numbers: pp.87-100
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Political risk and economic policy uncertainty have an impact on many macroeconomic
variables in the economy. One of the most crucial of these variables are
foreign direct investment. Foreign investors refrain from investing in the economies
of high policy uncertainty and direct their investment to the economies where
there is political stability and no uncertainty in the economy. This study attempted
an econometric model to illustrate the long-run relationships among political risk,
economic policy uncertainty and foreign direct investment inflows of five EU
countries during the period 2001-2014. Westerlund and Edgerton (2007)’s panel
LM bootstrap panel cointegration test is applied to discover empirical support for
the presence of the cointegration relationship between the variables. Finally, the
cointegration coefficients are estimated by using the Pesaran (2006)’s CCE estimator.
The empirical findings show positive coefficients for political stability in
Germany, France, England and Spain while statistically significant and negative
coefficients for economic policy uncertainty in France and Spain. In addition, the
variable of economic freedom has statistically significant and positive effect on
foreign direct investments for only England and the openness of trade variable
has statistically significant and positive effect on it for Spain and Italy.

Politik risk ve ekonomik politika belirsizliği bir ekonomide birçok makroekonomik
değişken üzerinde etkiye sahiptir. Bu değişkenlerden en önemlilerinden birisi
de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır. Yabancı yatırımcılar politik riskin ve
ekonomik politika belirsizliğinin yüksek olduğu ekonomilere yatırım yapmaktan
kaçınırlarken, yatırımlarını politik istikrarın olduğu ve ekonomide belirsizliklerin
olmadığı ekonomilere yönlendirmektedir. Bu çalışma, beş AB ülkesinin 2001-
2014 dönemine ait politik risk, ekonomik politika belirsizliği ve doğrudan yabancı
sermaye girişleri arasındaki uzun vadeli ilişkileri açıklamak için ekonometrik
bir model denemektedir. Çalışmada değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin
varlığına ampirik destek bulmak için Westerlund ve Edgerton’nun (2007)
panel LM bootstrap panel eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Son olarak, eşleşme
katsayıları Pesaran’nın (2006) CCE tahmincisi kullanılarak tahmin edilmiştir.
Ampirik bulgular Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya’da politik istikrar için
pozitif katsayılar gösterirken, Fransa ve İspanya’da ekonomik politika belirsizliği
için istatistiksel olarak anlamlı ancak negatif katsayılar göstermektedir. Ayrıca,
ekonomik özgürlüğün değişkenliği sadece Birleşik Krallık için doğrudan yabancı
yatırımlar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu bir etkiye sahiptir ve
ticaret açıklığı değişkeninin İspanya ve İtalya için istatistiksel olarak anlamlı ve
olumlu bir etkisi vardır.