Mobbing ve Örgütsel Sessizliğin İş Performansına Etkisi: Çanakkale İlinde Bir Araştırma


Yücekaya P., İmamoğlu Ö.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.27, pp.319-352, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract