Investigating the Variation in Yield and Quality of Hay and Seed According to Different Production Models (Hay+Seed) in Wheat Crop


Creative Commons License

ALATÜRK F. , ALİ B. , KIRAN B., KARADENİZ T., GÖKKUŞ A.

Turkey 13th National 1st International Field Crops Conference, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2019

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Bu araştırma; tanesi için yetiştirtilen buğdayın ikili üretim sistemine dahil edilerek (ot+tohum) farklı biçim sayıları ve anız yüksekliklerine göre ot ve tohum verim ve kalitesindeki değişimi tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dardanos Yerleşkesi deneme alanında 2015-2017 yetiştirme dönemlerinde (2 yıl) yürütülmüştür. Araştırmada bitkiler farklı yüksekliklere (20, 30 ve 40 cm) ulaştıklarında 5 cm yükseklikten biçilmiştir. Ayrıca biçim sayıları (0, 1, 2, 3 ve 4 kez biçim) da faktör olarak ele alınmıştır. Araştırma tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada ot ve tohum verimi ile tanenin ham protein, ham kül, NDF-ADF ve ADL oranları ile kuru maddenin sindirilebilirliği (KMS) ile organik maddenin sindirilebilirliği (OMS) incelenmiştir. Elde edilen veriler JMP 11 (SW) istatistik paket programıyla analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; biçim yüksekliği ve biçim sayısı arttıkça ot ve tohum verimlerinde artış göstermiştir. Ayrıca biçim sayısının artışına bağlı olarak tanenin besin madde içeriklerinde düşüşler olduğu gözlenmiştir.