Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim ve Anjiyotensin II Tip 1 Reseptörü Gen Polimorfizimlerinin Trakya Bölgesindeki Türk Hastalarda Görülen İskemik İnme ile İlişkisi


SİPAHİ T., GÜLDİKEN B. F., GÜLDİKEN S., ÜSTÜNDAĞ S., TURGUT N., BUDAK M., ...More

XX. Ulusal Biyofizik Kongresi, Turkey, 22 - 25 October 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No