Adsorptif Sıyırma Voltametrisinin Farmakolojik Preparatlara ve Çevre Analizlerine Uygulanması” (Derleme), G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi


YILMAZ S.

G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.14, 2001 (Peer-Reviewed Journal)