GÜZELYURT (GELVERİ) TURİZMİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER: FİKİR TEPSİSİ YÖNTEMİ


Pektaş F., CAN M., EŞİTTİ B. , ACAR Y., ÇULLU KAYGISIZ N., ARDIÇ YETİŞ Ş.

15. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2014, sa.51, ss.733-743

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.733-743

Özet

Kapadokya, eşsiz doğal ve kültürel yapısı ile ülkemizin önemli turizm bölgelerinden birisi haline
gelmiş ve son yıllarda turizmden aldığı payı büyük oranda arttırmıştır. Kapadokya bölgesinin
Aksaray kısmında yer alan ve bölgenin genel özelliklerine her şeyi ile sahip olan Güzelyurt; eski ve
halk arasında kullanılan adı ile Gelveri ilçesi maalesef bölgenin sahip olduğu turizm potansiyelinden
hak ettiği payı alamamaktadır. Bu bağlamda Güzelyurt’un Kapadokya turizmindeki geri
kalmışlığının sebeplerini belirlemek, çözüm önerilerinde bulunabilmek için 21-22 Aralık 2013
tarihinde Aksaray Üniversitesi, Güzelyurt M.Y.O.’nun ev sahipliğinde bir Çalıştay düzenlenmiştir.
Çalıştay farklı üniversitelerden akademisyenler, turizm sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kurum
temsilcileri, bölgedeki çeşitli kamu kurum temsilcileri ve turizme ilgisi olan yerel halkın katılımları
ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda, katılımcılardan sistemli bir şekilde bilgi toplanması, bu bilgilerin
ilgililerin kullanımına sunulması için fikir tepsisi yönteminden yararlanılmıştır. Fikir tepsisi yöntemi
kullanılarak iki oturum yapılmıştır. İlk oturumda Güzelyurt turizminin SWOT analizi yapılmış,
ikincisinde ise SWOT analizi sonucu elde edilen verilerden hareketle katılımcılar önerilerde
bulunmuştur. Çalışmada Güzelyurt turizmi ile ilgili tehditler ve zayıflıklar, Güzelyurt’un önündeki
engelleri olarak ele alınmıştır. Çalıştay sonrası elde edilen bilgiler ışığında Güzelyurt turizminin
engellerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmış, çözüm önerilerinde bulunulmuştur.