Spor Federasyonları Personelinin İş Doyumu, Özyeterlik ve YaşamDoyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki


TOROS T., KAÇAY Z., SOYER F.

2.ULUSLARARASI AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 19 - 21 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes