Current Remineralizing Agents in Caries Management


Sezer B. , Kargül B.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.26, no.3, pp.472-486, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 26 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.5336/dentalsci.2019-71685
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.472-486

Abstract

Despite advances in scientific knowledge, improved hygiene regimens and the in- creasing of new commercial preventative agents, dental caries continues to be a major public health problem in most countries. Over the last 30 years, there has been considerable increase in knowledge and understanding of the progress of caries through tooth structure. Demineral- ization and remineralization in the oral cavity is in equilibrium and deterioration of balance in favor of demineralization commences the development of caries. The caries process is resulting from many cycles of demineralization and remineralization. Demineralization begins at the crystal surface of the enamel and remineralization is the natural repair process for non-cavi- tated lesions. In the past two decades, caries research has been focused on the methodology for remineralization of carious lesions. At this point, minimum intervention dentistry tends to pre- serve dental hard tissues especially without the formation of caries lesions and remineralize ex- isting demineralized/hypomineralized areas. Remineralization is naturally achieved by salivary ions, and it can be enhanced by various methods and applications. There are several caries pre- ventive agents and remineralization agents used in dental clinic, such as ionic technologies, var- ious bioactive agents, sugar alcohols, calcium-phosphate based materials and herbal agents. In this review, it is aimed to present the current demineralization preventive agents and reminer- alization agents used in minimum intervention dentistry and the researches about these prod- ucts. The continued development of new agents and methods for remineralization of white spots lesions and demineralized/hypomineralized lesions offers new therapeutic options and benefits to the dental profession.

Diş çürüğü; bilimsel gelişmeler, ağız hijyen alışkanlıklarındaki iyileşme ve yeni koruyucu ajanların artışına rağmen, birçok ülkede önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Son 30 yılda, diş çürüğü ve çürüğün ilerleyişi hakkındaki bilgiler kaydadeğer biçimde artmıştır. Diş sert dokularında meydana gelen demineralizasyon ve remineralizasyon, ağız içinde belirli bir denge halindedir ve bu dengenin demineralizasyon yönünde bozulması, çürük oluşumunu başlatmak- tadır. Demineralizasyon ve remineralizasyon süreçlerinden oluşan döngü, çürüğün prognozunu be- lirlemektedir. Demineralizasyon, minenin kristal yapıdaki yüzeyinden başlarken, remineralizasyon ise bu kavitasyon gözlenmeyen lezyonların doğal olarak onarılması olarak tanımlanabilir. Son 20 yılda yapılan çürük araştırmaları, çürük lezyonların remineralizasyonu üzerine odaklanmıştır. Mi- nimal girişimsel diş hekimliği, tam olarak bu noktada, özellikle çürük lezyonu oluşmadan, diş sert dokularını korumaya ve mevcut demineralize/hipomineralize alanları remineralize etmeye yöne- lir. Remineralizasyon, temelde tükürük içerisindeki iyonlar aracılığıyla gerçekleşirken, çeşitli yön- tem ve uygulamalar ile remineralizasyon artırılabilmektedir. Klinik olarak; farklı iyon teknolojileri, çeşitli biyoaktif ajanlar, şeker alkolleri, kalsiyum ve fosfat kaynaklı ajanlar ve bitkisel ürünler; re- mineralizasyonu sağlamada kullanılabilmektedir. Bu derlemede, minimal girişimsel diş hekimliği kapsamında kullanılan güncel demineralizasyon engelleyici ve remineralizasyon sağlayıcı ajanlar ile bu ürünlerle ilgili yapılan araştırmaların sunulması amaçlanmıştır. Başlangıç çürük lezyonları ile de- mineralize/hipomineralize alanların remineralizasyonu için yeni ürün ve yöntemlerin gelişimi, diş hekimliğine yeni tedavi seçenekleri ve faydalar sunmaktadır.