Çürük Yönetiminde Güncel Remineralizasyon Ajanları


Creative Commons License

Sezer B., Kargül B.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.26, no.3, pp.472-486, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Diş çürüğü; bilimsel gelişmeler, ağız hijyen alışkanlıklarındaki iyileşme ve yeni koruyucu ajanların artışına rağmen, birçok ülkede önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Son 30 yılda, diş çürüğü ve çürüğün ilerleyişi hakkındaki bilgiler kaydadeğer biçimde artmıştır. Diş sert dokularında meydana gelen demineralizasyon ve remineralizasyon, ağız içinde belirli bir denge halindedir ve bu dengenin demineralizasyon yönünde bozulması, çürük oluşumunu başlatmak- tadır. Demineralizasyon ve remineralizasyon süreçlerinden oluşan döngü, çürüğün prognozunu be- lirlemektedir. Demineralizasyon, minenin kristal yapıdaki yüzeyinden başlarken, remineralizasyon ise bu kavitasyon gözlenmeyen lezyonların doğal olarak onarılması olarak tanımlanabilir. Son 20 yılda yapılan çürük araştırmaları, çürük lezyonların remineralizasyonu üzerine odaklanmıştır. Mi- nimal girişimsel diş hekimliği, tam olarak bu noktada, özellikle çürük lezyonu oluşmadan, diş sert dokularını korumaya ve mevcut demineralize/hipomineralize alanları remineralize etmeye yöne- lir. Remineralizasyon, temelde tükürük içerisindeki iyonlar aracılığıyla gerçekleşirken, çeşitli yön- tem ve uygulamalar ile remineralizasyon artırılabilmektedir. Klinik olarak; farklı iyon teknolojileri, çeşitli biyoaktif ajanlar, şeker alkolleri, kalsiyum ve fosfat kaynaklı ajanlar ve bitkisel ürünler; re- mineralizasyonu sağlamada kullanılabilmektedir. Bu derlemede, minimal girişimsel diş hekimliği kapsamında kullanılan güncel demineralizasyon engelleyici ve remineralizasyon sağlayıcı ajanlar ile bu ürünlerle ilgili yapılan araştırmaların sunulması amaçlanmıştır. Başlangıç çürük lezyonları ile de- mineralize/hipomineralize alanların remineralizasyonu için yeni ürün ve yöntemlerin gelişimi, diş hekimliğine yeni tedavi seçenekleri ve faydalar sunmaktadır.