Türkiye’nin Afet Yönetim Sistemine İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme


Özmen B., ÖZDEN A. T.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.1-28, 2014 (Peer-Reviewed Journal)