Sıçanlarda Karaciğer Dokusunda Radyasyonun Yol Açtığı OksidatifHasara Karşı Melatonin ve Amifostinin Koruyucu EtkilerininKarşılaştırılması


ÇAKINA S., GÜLYAŞAR T., ÖZEN A., PARLAR Ş., ÇUKUR Z., KÜRKÇÜ N., ...More

28-29. Ulusal Biyofizik Kongresi, Turkey, 6 - 09 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes