Toplum Kökenli Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus’un Neden Olduğu Diyabetik Ayak Enfeksiyonu ve Nekrotizan Pnömon


Creative Commons License

Alkan Çeviker S., Günal Ö., Kılıç S. S.

Klinik Tıp Solunum Aktüe, vol.10, no.1, pp.1-4, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Klinik Tıp Solunum Aktüe
  • Page Numbers: pp.1-4
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Öz Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA); toplum ve hastane kökenli birçok enfeksiyona sebep olmaktadır. S. aureus deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının en sık etkeni olmakla beraber, son 15 yılda dünya çapında artış gösteren toplum kökenli MRSA ( TK-MRSA) salgınlarının olması nedeni ile önemi daha da artmıştır. Bu vaka sunumunda; diyabetik ayak enfeksiyonu olan 56 yaşındaki kadın hastada TK-MRSA’ ya bağlı gelişen diyabetik ayak enfeksiyonu ve nekrotizan pnömoni olgusu sunulmuştur. Özellikle diyabet mellitus gibi altta yatan hastalığı olan hastalarda gelişen deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarına bağlı sekonder bakteriyemi ve uzak organ enfeksiyonlarının gelişebileceği akılda tutulmalıdır. Ayrıca ampirik antibiyotik tedaviler altında klinik yanıt alınamayan hastalarda, dirençli mikroorganizmaların varlığı göz önünde tutularak bu hastalardan mümkün olduğunca tanısal amaçlı mikrobiyolojik kültürleri tedavi öncesi alınmalıdır.