Otopark Yönetimi, Problemler ve Çözüm Önerileri: Çanakkale Kent Merkezi Örneği


TEMİZ M., SAĞLIK A., KELKİT A., SAĞLIK E.

ISUEP 2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 28 - 30 June 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes