Badminton Temel Becerilerinin Öğretiminde Kavram Haritaları


DEMİR E., KARAGÖZOĞLU C., KARAHÜSEYİNOĞLU F.

9. International Sport Sciences Congress, Muğla, Turkey, 3 - 05 November 2006, pp.771-774

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.771-774
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

The aim of this research is the effects of learning badminton main skills at the level 5th classes at primary school by using the technique of concept mapping.

Studies are applied to 65 students at the level of 5th classes in a state school which is in Istanbul -Bakırköy -İbni Sina Primary School- in the education year of 2004-2005. A student-information form for class 5th, which is prepared according to the experts’ thoughts, is applied to establish an experimental group and a control group according to the result of the form. These groups and the research have been chosen randomly. The research has been done with half-experimental model.

In the result of the researches, in badminton knowledge test, some meaningful differences have been found between pre-test and last-test to advantage of last tests. It is observed that badminton education, which is given with concept mapping and traditional methods, has positive effects on knowledge level learning.

In the practice tests of research, in clear stroke test there aren’t meaningful differences between pre-test and last-test. in net-drop and service tests, there have been found meaningful differences between pre-test and last-test to advantage of last tests. It is observed that badminton education, which is given with concept mapping and traditional methods, has positive effects on practice.

Araştırmanın amacı, ilköğretim 5. sınıf öğrencilerine badminton temel becerilerinin  öğretiminde kavram haritalarıyla öğretimin öğrenmeye etkisinin incelenmesidir.

Araştırma, 2004-2005 öğretim yılında İstanbul ili Bakırköy ilçesi İbni Sina İlköğretim okulu 5. sınıflarında öğrenim gören 65 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Okulun 5. sınıflarına Bilgi Formu uygulanarak araştırmaya katılacak öğrenciler belirlenmiştir. Deney ve kontrol grupları tesadüfî olarak belirlenmiştir. Deney ve kontrol gruplarına Badminton Bilgi Testi ve Uygulama Testleri ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır.

Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, badminton bilgi testlerinde ön-testler ile son-testler arasında son testler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Kavram haritaları ve geleneksel öğretim yöntemleri ile verilen badminton eğitiminin, bilgi düzeyinde öğrenmeye olumlu yönde etkisinin olduğu görülmüştür.

Araştırmada uygulama testlerinde, aşırtma (clear) vuruş testinde ön-test ve son-test arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. File-drop ve servis testlerinde ön-test ve son-testler arasında son-testler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırmada kavram haritaları ve geleneksel öğretim yöntemleri ile verilen badminton eğitiminin, uygulama düzeyinde öğrenmeye olumlu yönde etkisinin olduğu görülmüştür.