Marx'ı Yeniden Düşünmek: İnsan Doğası, Toplum ve Özgürlük


SENEMOĞLU O.

Hece, Ankara, 2017

  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: Hece
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

19. Yüzyıl’ın modern toplumun süre gelen
sorunlarının temellerinin atıldığı veya
sağlamlaştırıldığı bir yüzyıl olduğu söylenebilir.
21. Yüzyıl’da da hala bu temel sorunlar devam
etmektedir. 19 Yüzyıl’dan 21. Yüzyıl’a miras kalan sorunları o zamandan analiz eden Marx hala
güncelliğini korumaktadır. Bundan dolayı Marx’ı
yeniden düşünmemiz gerekmektedir.
Özgür bir toplumun ön koşulu ne olabilir?
Bir birey kendini gerçekleştirirken bu aynı
zamanda toplumun tüm bireylerinin kendini
gerçekleştirmesine nasıl olanak tanır? Daha
da önemlisi insanın kendisiyle tekrar insanca
karşılaşması nasıl mümkündür? Nasıl bir toplum,
insanın yeniden kendine dokunabilmesini olanaklı
kılar? Tüm bu soruların yanıtı bizi yeniden Marx’ı düşünmeye götürmektedir. İşte bu kitap bunun için bir girizgah olmayı amaçlamaktadır.