Nokta Bulutlarının Birleştirilmesinde Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması


Creative Commons License

Polat A. B., Akçay Ö.

18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 26 - 29 May 2021, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Lazer tarayıcılar veya fotogrametrik yöntemler ile elde edilen ve uzay koordinat sisteminde tanımlanmış olan noktalardan oluşan nokta bulutları, bir çok mühendislik probleminin kolaylıkla çözülmesini sağlamaktadır. Bunlardan bazıları yüzey modellemesi, tarihi eser restorasyonu, deformasyon analizi gibi işlemlerdir. Özellikle arazi objelerinin geniş ölçekte oluşturulan nokta bulutları farklı istasyonlardan elde edilen verilerin bir araya getirilmesiyle üretilir. Nokta bulutu birleştirilmesi olarak da ifade edilen bu işlem, iki veya daha fazla nokta bulutunun belirli matematiksel hesaplamalar yardımıyla birleştirilmesi ve aynı koordinat sisteminde eşleştirilmesidir. Ancak, farklı lokal koordinat sistemlerinde oluşturulan nokta bulutlarının birlikte değerlendirilmesi, mühendislik projelerindeki önemli problemlerden biridir. Bu çalışmanın amacı iki farklı nokta bulutunda iteratif en yakın nokta (İEYN) ve manuel nokta seçimi ile yapılan birleştirme yöntemlerini uygulamak ve nokta bulutlarına uygulanan gürültü filtrelerinin bu birleştirme işlemlerine olan etkisini incelemektir. Birleştirilen nokta bulutlarının, göreceli konumsal doğruluklarını karşılaştırarak optimal yöntemi ortaya koymaktır. Bu kapsamda, birleştirilen tüm nokta bulutları için mesafe ölçümü ve standart sapmaları hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Mesafe ölçümleri gerçekleştirilirken, nokta bulutlarına yerel model tanımlanmış ve sonuca olan etkisi gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, gürültü filtresi uygulanmayan İEYN yönteminin uygulandığı ve yerel model tanımlanarak birleştirilen nokta bulutu 0.009594 m ortalama mesafe ve 0.36142 cm standart sapma ile en optimal sonucu vermiştir.