Yerel Kalkınma ve Mesleki Kuruluşlar: Çanakkale İline Yönelik Ampirik Bir Çalışma


Creative Commons License

İpek S., Öksüz M.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.0, pp.47-60, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 0
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.47-60
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Actors such as Municipal, Provincial Special Administration, Regional Development Agency, University, professional organizations and non-governmental organizations in the local area have important roles as well as assistance made by the central government in the provision of local development. The aim of the study is to measure the view of trade actors from local actors to local development in the province of Çanakkale. Due to time and cost constraints, the work is restricted to Chambers of Commerce and Industry and Commodity Exchanges, which are trade actors located in Çanakkale. Frequency analysis, Kruskal-Wallis test and Chi-Square test were used as the method in the study, which used the questionnaire technique to obtain the data. According to the findings, it was concluded that local actors were not adequately allocated resources from the central administration, local actors could not act together, and local actors did not show the importance required for local development.

Yerel kalkınmanın sağlanmasında merkezi hükümet tarafından yapılan yardımlar kadar yerelde bulunan belediye, il özel idaresi, bölgesel kalkınma ajansı, üniversite, mesleki kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları gibi aktörlerin de çok önemli rolleri bulunmaktadır. Çalışmanın amacı, yerel aktörlerden olan ticaret aktörlerinin yerel kalkınmaya bakışının Çanakkale ili özelinde ölçülmesi olmuştur. Zaman ve maliyet kısıtı nedeniyle çalışma Çanakkale’de bulunan ticaret aktörleri olan ticaret ve sanayi odaları ve ticaret borsaları ile sınırlandırılmıştır. Verilerin elde edilmesinde anket tekniğinin kullanıldığı çalışmada yöntem olarak frekans analizi, Kruskal-Wallis testi ve Ki-Kare testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; yerel aktörlere merkezi idareden yeterince kaynak ayrılmadığı, yerel aktörlerin birlikte hareket edemediği ve yerel aktörlerin yerel kalkınma için gereken önemi göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.