SB-67: Türkiye'de Afet Eğitimi ve Öğretimi Veren Üniversite Bölümlerinin Değerlendirilmesi


Kozyel M., ÇALIŞKAN C.

Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016, ss.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

AMAÇ: Afet eğitimi ve öğretimi faaliyetleri afetlerle ilişkili olumsuz durumları azaltmada hayati derecede önemli olduğundan afet hazırlığının mihenk taşını oluşturmaktadır. Hyogo ve Sendai Çerçeveleri, eğitim müfredatları içerisinde afet konularının işlenmesini önerdiğinden, bu alandaki uygulamaları bilen ve diğer otoriteler ile çalışabilen uzmanlar yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda araştırmaya afet yönetimiyle ilgili akademik derece veren Türkiye’deki üniversite bölümleri dahil edilmiştir.
YÖNTEM: Araştırma tanımlayıcı tipte epidemiyolojik bir çalışmadır. Araştırma verileri Google arama motoru üzerinden “afet, afet yönetimi, ön lisans, lisans, lisansüstü” Türkçe anahtar kelimeler ile elde edilmiştir. Türkiye’de ÖSYM sınavı ile öğrenci alan ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde afet yönetimiyle ilgili eğitim ve öğretim yapan üniversite programları araştırmanın dahil edilme kriterlerini oluşturmaktadır. Dışarıda bırakılma kriterleri arasında ilgili bölümlerin Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanmış olması kabul edilmiştir. Araştırmada “verilen diploma düzeyi, eğitim öğretim yöntemi, çekirdek disiplinler, müfredat tasarımı, hedef kitle, üniversite türü ve program içeriği” değişkenleri doğrultusunda ilgili bölümlerin tanımlayıcı istatistikleri verilmiştir.
BULGULAR: Araştırma da web tabanlı taramalar doğrultusunda 25 tane örgün afet eğitimi ve öğretimi bölümü tespit edilmiş ve 1 adet bölüm araştırmanın dahil etme kriterleri dışarısında bırakılmıştır. Bölümlerin %16,7’si (n=4) ön lisans, %29,2’si (n=7) lisans, %12,5’i (n=3) tezsiz yüksek lisans, %29,2’si (n=7) tezli yüksek lisans, %12,5’i de (n=3) doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Bölümlerin %100’ünün (n=24) eğitim dili Türkçe ve akademik kredi sistemi ECTS’dir. Bölümlerin %75,0’ı (n=18) Devlet Üniversiteleri, %25,0’ı (n=6) da Vakıf Üniversitelerinde bulunmaktadır.
SONUÇ: Afet eğitimi ve öğretimiyle ilgili bölümler Türkiye’nin her bir yerinde bulunmamaktadır. Her bir bölümüm eğitim ve öğretim müfredatı kendi kurgusal yapısı içerisinde değişmektedir. Fakat ön lisans ve lisans düzeyi bölümler farklı yerlerde aynı isimle eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmesine rağmen lisansüstü bölümlerin farklı isimler altında eğitim ve öğretim faaliyetleri yaptığı görülmektedir. Afet eğitimi ve öğretimi bölümleri en fazla sağlık sahası altında “acil yardım ve afet yönetimi” lisans bölümü ile yer almıştır.
Anahtar Kelimeler: Afet eğitimi, Afet Yönetimi, Acil Yardım