Kompakt Laminatın Delinmesinde Boyutsal Tamlık İçin Delme Parametrelerinin Gri İlişkisel Analiz İle Optimizasyonu


Bilge T., Motorcu A. R., Ivanov A.

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.1-22, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The hole drilling process is critical for the assembly of parts manufactured from compact laminate composite. Unsuitable selected drilling parameters affect the dimensional accuracy of the holes. In this experimental study, through holes were drilled with three different cutting speed (VC:178, 250 and 350 m/min), three different feed rate (f:0.07, 0.111 and 0.156 mm/rev) and two different drilling type (Dt: Linear drilling and peck drilling) in dry drilling process of a compact laminate composite plate using high speed steel drill bits with a diameter of 12 mm. The Taguchi L18 orthogonal array was used to perform drilling of compact laminate composite plates. Multiple performance optimization of the process parameters was performed using Gray Relational Analysis and predictive equations were developed via regression analysis. Two process performance parameters namely dimensional accuracy of hole diameter drilled with new drill bit (Da1) and dimensional accuracy of hole diameter drilled worn drill bit (Da2) were optimized. The results of this research revealed that the cutting speed and the feed rate have the most significant effect on the dimensional accuracy of the hole. Optimal levels of drilling parameters are defined as; Vc:178 m/min, f:0.156 mm/rev and Dt:Peck drilling, in the drilling of compact laminate composites.

Delik delme prosesi kompakt laminat kompozitten üretilmiş parçaların montajı için kritik öneme sahiptir. Uygun seçilmeyen delme parametreleri deliklerin boyutsal tamlığını etkilemektedir. Bu deneysel çalışmada, bir kompakt laminat kompozit plaka üzerine, üç farklı kesme hızında (Vc:178, 250 ve 350 m/dak), üç farklı ilerleme miktarında (f:0.07, 0.111 ve 0.156 mm/dev) ve iki farklı delme tipinde (Dt:Doğrusal delme ve gagalama ile delme), 12 mm çapında yüksek hız çeliği matkap uçları kullanılarak, kuru delme işlemi ile boydan boya delikler delinmiştir. Taguchi L18 ortogonal dizi kompakt laminat kompozit plakların delinmesini gerçekleştirmek için kullanılmıştır. Proses parametrelerinin çoklu performans optimizasyonu gri ilişkisel analizi kullanılarak gerçekleştirilmiş ve regresyon analizi ile tahminsel denklemler geliştirilmiştir. İki proses performans parametresi; yeni matkap ucu ile delinmiş delik çaplarının boyutsal tamlığı (Da1) ve aşınmış matkap ucu ile delinmiş delik çaplarının boyutsal tamlığı (Da2) optimize edilmiştir. Bu araştırmanın sonucu kesme hızı ve ilerleme miktarının deliğin boyutsal doğruluğu üzerinde en önemli etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Kompakt laminat kompozitin delinmesinde delme parametrelerinin optimal seviyeleri; Vc:178 m/dak, f:0.156 mm/dev ve Dt:Gagalama ile delme olarak belirlenmiştir.