Okul Öncesi Eğitim Yöneticilerinin Girişimcilik Rollerini Gerçekleştirme Düzeylerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi


DURUKAN H. , ŞAHİN Ç.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 30 Ekim - 01 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri