et-Tatbîkâtü’l kadâiyye li’t-tahkîm ınde’ş-şikâk beyne’z-zevceyn min hılâli’s-sukûk ve’Z-zubûti fi’l-Mahkemeti’l-âmme bi’r-Riyad ( Aynı adla sunulan tebliğin makale olarak yayınlanmış halidir)


YARGI M. A.

Mecelletü’l-Hicaz, ss.93-132, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Mecelletü’l-Hicaz
  • Sayfa Sayıları: ss.93-132