et-Tatbîkâtü’l kadâiyye li’t-tahkîm ınde’ş-şikâk beyne’z-zevceyn min hılâli’s-sukûk ve’Z-zubûti fi’l-Mahkemeti’l-âmme bi’r-Riyad ( Aynı adla sunulan tebliğin makale olarak yayınlanmış halidir)


YARGI M. A.

Mecelletü’l-Hicaz, no.14, pp.93-132, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Mecelletü’l-Hicaz
  • Page Numbers: pp.93-132
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes