STK-Devlet İlişkisinin Ekonomik Kalkınma ve Toplumsal Barış Açısından Değerlendirilmesi


ÇELİK M., KOÇ İ., AYAS N.

Dernekler Sivil Toplum Kuruşları ve Toplumsal Barış, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)