Kültürel Miras Koruma ve Yönetiminde Peyzaj Mimarlığı: Priapos Antik Kenti-Karabiga Örneği


Creative Commons License

Doğan Z., Erduran Nemutlu F.

Ulusararası Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 15 - 19 October 2018, pp.147-148

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.147-148
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Landscape Architecture in the Management and Preservation of Cultural Heritage: Example of the Ancient City of Priapos - Karabiga Abstract: Today, called as Karabiga, the ancient city of Priapos, which forms the northern border of Troad region. The region, which is a port city to the southwest of the Marmara Sea, is famous for its vineyards, gardens and first wine production. Today, however, the traces of that period have could not be moved to the physical location, and the cultural texture of the region are rapidly changing. Culture is one of the most important elements that shape the landscape of the region. Depending on the time of environmental landscape; the activities of the local people affect and it gives character identity to the region. Karabiga region has been the scene of settlement since the ancient period and it has an identity with an ancient civilization. If this identity is protected by reflecting it on the environmental landscape, it will be able to continue to be a cultural heritage for future generations. Cultural landscape varies according to each region, but also varies with time. However, in order to transfer the traces of history to future generations, it is necessary to protect and manage the resources of the Heritage. The aim of this study is to determine and be managed by protect the historical and archaeological values of Karabiga region, which has been the scene of settlement since antiquity, as a cultural heritage. For this purpose, inventory studies were carried out in order to determine the cultural resource values of the region. Documents and maps related to the region were obtained from official institutions and maps of cultural landscape values were created and the changes of the area with time were examined. Keywords: Karabiga, cultural heritage, cultural landscape, landscape management, Priapos. 
 

 Bugün Karabiga olarak isimlendirilen belde, antik dönemde Troas bölgesinin kuzey sınırını oluşturan Priapos antik kentidir. Marmara Denizi'nin güneybatısında bir liman kenti olan bölge, bağları, bahçeleri ve ilk şarap üretimi yapılması ile ünlüdür. Ancak günümüzde o dönemin izleri fiziki mekâna taşınamamış olup, bölgenin kültürel dokusu hızla değişime uğramaktadır. Kültür, bölge peyzajını şekillendiren en önemli öğelerden biridir. Çevre peyzajını zamana bağlı olarak; yöre insanının yaptığı faaliyetler etkilemekte ve bölgeye karakter kimlik kazandırmaktadır. Karabiga bölgesi de antik dönemden itibaren yerleşime sahne olmuş, eski bir medeniyet olması ile kimlik taşımaktadır. Bu kimliği çevre peyzajına yansıtılarak korunursa kültürel miras olarak gelecek nesillere devam edebilecektir. Kültürel peyzaj her bölgeye göre farklılık göstermekle birlikte zamana göre de değişmektedir. Ancak tarihin izlerini gelecek nesillere aktarabilmek için miras niteliğini taşıyan kaynakların korunarak yönetilmesi gereklidir. Bu çalışmanın amacı antik dönemden günümüze kadar yerleşime sahne olan Karabiga bölgesinin sahip olduğu tarihi-arkeolojik değerlerinin kültürel miras olarak belirlenebilmesinin ve korunarak yönetilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla çalışma yönteminde bölgenin sahip olduğu kültürel kaynak değerlerinin belirlenmesi için envanter çalışması yapılmıştır. Bölge ile ilgili belge ve haritalar resmi kurumlardan elde edilerek kültürel peyzaj değerlerinin haritası oluşturulmuş ve zaman ile alanın değişimi irdelenmiştir.  Anahtar Kelimeler: Karabiga, kültürel miras, kültürel peyzaj, peyzaj yönetimi, Priapos.