Çanakkale İlinde Kara Avcılığı ve Yöre Ekosistemine Etkileri


ILGAR R.

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, pp.116-132, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.21733/ibad.784837
  • Journal Name: IBAD Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.116-132
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Çanakkale province lands take a place on both sides of a strait named after the NW part of Turkey and It is a province that has two of the largest islands of our country. Climates is Marmara transitional climate where Mediterranean and Black Sea climates converge and has the characteristics of Mediterranean climate in coastal areas and province lands 54 % is coated with forests. Also have different topographical forms causes species diversity on to flora and fauna in province. The fact that Çanakkale is home to various animal and plant species hosting also Çanakkale’s hunting potential as a situation that increases us against emerging. Thus provincial migration routes due to being found on is hosting more than half (58%) of bird species in our country. As a result, throughout the province there are 36 piece general hunting ground and state hunting ground, 3 piece example hunting ground, 5 piece private hunting ground and 3 piece wild animal placement areas. İn the province hunting activities within registered 513 hunters, 874 piece licensed hunting rifle with a activities shows. This rating intensive hunting activity making provincewide species diversity put pressure on, making sustainable hunting tourism difficult to implement and leading to various destruction on the region’s ecosystem. In this study, land hunting in Çanakkale Province and its effects on the regional ecosystem were evaluated by scientific methods as qualitative research,

Çanakkale ili ülkemizin kuzeybatısında, kendi adıyla anılan bir boğazın iki yakasında toprakları bulunan ve ülkemizin en büyük adalarından ikisine sahip bir ildir. Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin birbirine yaklaştığı Marmara geçiş iklimi ve kıyı kesimlerinde ise Akdeniz ikliminin özelliklerine sahip olan ilin % 54’ü ormanlarla kaplıdır. Ayrıca farklı topografya şekillerine sahip olması il genelindeki flora ve faunanın çeşitlenmesine sebep olmuştur. Çeşitli hayvan ve bitki türlerine ev sahipliği yapması Çanakkale’nin av potansiyelini de artıran bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim il göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle ülkemizde görülen kuş türlerinin yarıdan fazlasına (% 58) ev sahipliği yapmaktadır. Bunun sonucu olarak da il genelinde 36 adet genel avlak ve devlet avlağı, 3 adet örnek avlak, 5 adet özel avlak ve 3 adet yaban hayvanı yerleştirme sahası bulunmaktadır. İldeki avcılık faaliyetleri kapsamında kayıtlı 513 avcı, 874 adet ruhsatlı av tüfeği ile faaliyet göstermektedir. Bu derece yoğun av faaliyetinin yapılması il genelindeki tür çeşitliliği üzerinde baskı oluşturmakta, sürdürülebilir av turizminin uygulanmasını güçleştirmekte ve yöre ekosistemi üzerinde çeşitli tahribatlara yol açmaktadır. Bu çalışmada Çanakkale İlindeki kara avcılığı ve bölge ekosistemi üzerindeki etkileri bilimsel metotlarla ve çevreci bakış açısıyla nitel araştırma yöntemleriyle değerlendirilmiş, sonuçlar ve çözüm önerileri ortaya konulmuştur.