Bayan Hentbolcularda Vücut Kompozisyonu İle Anaerobik Güç Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Gökdemir K., KOÇ H., PULUR A., ÖZCAN K.

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.9-13, 2009 (Peer-Reviewed Journal)