Bozcaada’da Kadın Girişimcilik Potansiyelinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi Stratejileri


Tan S., Kayalak S., Everest B., Durmuş E.

XIV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Aydın, Turkey, 15 - 17 September 2021, pp.123

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.123
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Ülkelerin kalkınma plan ve programlarında aktif nüfusun istihdam olanaklarının artırılması başta gelen hedeflerden birisidir. İstihdam artışı kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile olduğu gibi özel sektör veya bireysel girişim çabaları ile demümkün olabilir. Bu bağlamda girişimcilik; toplumların kalkınması, ekonominin canlılık kazanması ve istihdam olanaklarının artırılmasında en önemli araçtır. Girişimci kavramsal olarak; belirli riskler altında ekonomik üretim faktörlerini bir araya getirerek toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan kişi olarak tanımlanabilir. Girişimci kadın ise; kendi adına çalışan veya bir sosyal güvence ile çalışan, istihdam sağlayan üretim yapan ve risk alabilen kadındır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde kadın girişimciler yapılan faaliyetlerle ilgili bütün sorumlulukları almasına rağmen ürettiği ürünün ekonomik değere dönüştürülmesinde sosyal ve ekonomik açıdan birçok sorunla karşı karşıyadır. Son yıllarda önemli bir cazibe merkezi olan Bozcaada İlçesinin ekonomisi bağcılık, şarapçılık, balıkçılık ve turizme dayalıdır. Son yıllarda özellikle ilçe ekonomisinin en büyük gelir kaynağı olan turizm potansiyeli, Kadın emeği ile zenginleşmektedir. Yöresel gıdalar, seramik ürünleri, el sanatları, pastane işletimi, pansiyonculuk, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve pazarlanması, temizlik sektörü gibi kadın emeğine dayalı faaliyetler olup ilçe turizmini olumlu yönde etkilemektedir. Ancak bölge kadınlarının emeklerini ekonomik değere dönüştürmede ve pazarlamada çeşitli zorlukları vardır. Bu proje konusu araştırma bölgesindeki girişimci kadınların ihtiyaçları doğrultusunda yapılan ön görüşmelerle belirlenmiştir. Araştırmanın materyalini girişimci kadınlardan anket yoluyla elde edilecek veriler oluşturacaktır. Bozcaada İlçesinin sosyo ekonomik durumunun tespiti, kadın girişimcilik potansiyelinin ve sorunlarının belirlenmesi bu sorunlar için stratejiler üretilmesi projenin temel amaçlarıdır. Projeden elde edilen bulguların yürürlükte olan kırsal kalkınma politikalarında kadın girişimcilik konusunun irdelenmesi ve bu konudaki desteklerin artırılması konusunda katkı sağlaması beklenmektedir.