Bazı Balık Türleri İçin Kan Protein Ve Lipidlerinin Standardizasyonu


ÇELİK E. Ş., BİLGİN S.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 2007 (Peer-Reviewed Journal)