Birey-Örgüt Uyumunun Örgütsel İnovasyon Üzerindeki Etkileri: Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma


EŞİTTİ B., ERDEM S. H.

MANAS JOURNAL OF SOCİAL STUDİES, vol.6, no.4, pp.475-489, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 4
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: MANAS JOURNAL OF SOCİAL STUDİES
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.475-489
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Today's urban environment people in tourism activities spend a considerable part of their time outdoors and during this time they usually opt to meet their eating and drinking needs. For this reason, catering businesses have an important share in the tourism sector. Person-organization fit is an important issue that must be given priority for manpower-based businesses such as food and beverage businesses. This study deals with the situation of person-organization fit in food and beverage businesses and identifies the effects of person-organization fit on organizational innovation. In the research, a scale was used to measure person-organization fit which was developed by Cable and Judge (1996). To measure organizational innovation, twenty eight-item New Service Development (NSD) scale was used which was developed by Ottenbacher and Harrington (2010). As a result of the analysis made in the sampling of the tourism certified food and beverage businesses in Istanbul, a significant and positive relationship between the dimension of organizational innovation and organizational innovation and person-organization fit was found. In addition, person-organization fit affects organizational innovation positively and significantly.

Günümüz şehir ortamında turizm aktivitelerinde bulunan insanlar çeşitli nedenlerle zamanlarının önemli bir kısmını dışarıda geçirmekte ve bu süre boyunca genellikle yeme-içme ihtiyacını karşılamak amacıyla yiyecek-içecek işletmelerini tercih etmektedir. Bu nedenle yiyecek-içecek işletmeleri turizm sektöründe önemli bir paya sahiptir. Birey-örgüt uyumu yiyecek-içecek işletmeleri gibi insan gücüne dayalı işletmeler için öncelikli sağlanması gereken önemli bir konudur. Bu çalışma ile yiyecek-içecek işletmelerinde birey-örgüt uyumunun durumu ele alınmaktadır ve birey-örgüt uyumunun örgütsel inovasyon üzerindeki etkileri saptanmaktadır. Araştırmada, birey-örgüt uyumunu ölçmek amacıyla Cable ve Judge (1996) tarafından geliştirilen bir ölçek kullanılmıştır. Örgütsel inovasyonu ölçmek için ise Ottenbacher ve Harrington (2010) tarafından geliştirilen yirmi sekiz ifadeli Yeni Hizmet Gelişimi (NSD) ölçeği kullanılmıştır. İstanbul ilinde bulunan turizm belgeli yiyecek-içecek işletmeleri çalışanları örnekleminde toplanan verilerle yapılan analizler sonucunda, örgütsel inovasyonun boyutları arasında ve örgütsel inovasyon ile birey-örgüt uyumu arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkilerin bulunduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca birey-örgüt uyumu, örgütsel inovasyonu pozitif yönlü ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir.