Infective endocarditis due to staphylococcus aureus in the differential diagnosis of crimean-congo hemorrhagic fever


Creative Commons License

Alkan Çeviker S., Günal Ö., Kılıç S. S., Kanca A.

JOURNAL OF CONTEMPORARY MEDICINE, vol.8, no.4, pp.369-371, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İnfektif endokardit (İE); kalbin iç zarının, kapaklarının veya damarlarının enfeksiyonu olarak bilinir ve hayatı tehdit eden bir hastalıktır. IE, kalp kapak hastalığı olmayanlarda çok nadir görülmekle birlikte, kalp kapak hastalığı bulunanlarda görülme riski artar. IE’in klinik bulguları ve semptomları çok değişken olabilir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarında; trombositopeni, artmış AST, ALT, CK ve LDH seviyeleri en sık görülen laboratuvar bulgularıdır. Bu olgu sunumunda, 23 yaşında ateş şikayeti ile başvuran ve laboratuar bulgularındaki anormallikler (AST, ALT, CK ve LDH düzeylerinde yükseklik) nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ön tanısı konulan ve takiplerinde S.aureus’un neden olduğu İnfektife endokardit tanısı konulan bir erkek hasta sunulmuştur. Hastaya komplike IE nedeniyle kalp kapak replasmanı ameliyatı yapıldı ve tedavi sonrası şifa ile taburcu edildi. Bu olgu sunumunda İE’in klinik ve laboratuvar bulgularının diğer hastalıkları taklit edebildiğini ve tüm hastalara ayrıntılı fizik muayene yapılmasının gerektiğini vurgulamayı amaçladık. Anahtar Sözcükler: Ayırıcı tanı; infektif endokardit; kırım kongo kanamalı ateşi; staphylococcus aureus.