XV. ve XVI. Yüzyıllarda Gümülcine Kazasının İktisadî Durumu Üzerine Tespitler


PARLAK C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.6, pp.85-120, 2013 (Peer-Reviewed Journal)