Lise Son Sınıf Öğrencileri Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Sahipler mi?


Creative Commons License

Özakgül A., Aştı T., Ataç M., Mercan K.

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, vol.24, no.1, pp.16-23, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.16-23
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Adolesan dönem, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazanılması ve bu davranışların yetişkinlikte devam ettirilmesi

açısından önemli bir yaşam dönemdir. Bu araştırma, lise son sınıf öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve

etkileyen etmenlerin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini,

bir ortaöğretim kurumunda 2010-2011 eğitim-öğretim yılı 2. döneminde eğitim-öğrenim gören 160 öğrenci oluşturdu.

Verilerin toplanmasında Bilgi Formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II kullanıldı. Bu çalışmada lise son sınıf

öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının orta düzeyde olduğu, ölçeğin fiziksel aktivite ve sağlık sorumluluğu

alt boyutlarından düşük puan aldıkları belirlendi. Kız öğrencilerin sağlık sorumluluğu, beslenme ve kişilerarası ilişki

davranışlarının erkek öğrencilere göre, erkek öğrencilerin ise fiziksel aktivite davranışlarının kız öğrencilere göre

daha iyi olduğu saptandı. Yaşamını ilçede geçiren, ailelerinin geliri yüksek olan, yakın çevrelerinde sağlık personeli

olan öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları gösterdiği belirlendi. Bu araştırmadaki lise öğrencilerinin sağlıklı

yaşam biçimi davranışlarının yeterli düzeyde olmadığı saptanmıştır. Bu sonuç, lise son sınıf öğrencilerine yönelik eğitim

programlarının planlanması ve uygulamaya geçirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lise, öğrenciler, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği.