Electrochemical, Spectroelectrochemical, and Electrocatalytic Dioxygen Reducing Properties of Peripheral Tetra-2,6-dimethoxyphenoxy Substituted Phthalocyanines


Creative Commons License

Orman E. B. , Pişkin M., Odabaş Z., Özkaya A. R.

Electroanalysis, vol.33, pp.1-14, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.1002/elan.202100168
  • Journal Name: Electroanalysis
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded, Scopus, Academic Search Premier, Aerospace Database, Applied Science & Technology Source, BIOSIS, Chemical Abstracts Core, Chimica, Communication Abstracts, Metadex, Civil Engineering Abstracts
  • Page Numbers: pp.1-14

Abstract

By using of peripherally tetrakis-2,6-dimethoxyphenoxy substituted Co(II), Fe(III), and Mn(III)phthalocyanines was observed to extend the redox richness of the phthalocyanine ring with the addition of reversible metal-based electron transfer couples to the phthalocyanine ring-based electron transfer processes in solution. The emergence of highly steady anionic andcationic redox species with clear spectral and colourchanges both in solution and in the film during in situ spectroelectrochemical and in situ electrocolorimetric measurements pointed out their applicability as electro-chromic materials. Furthermore, the phthalocyanine complexes demonstrated strong interaction with dioxygen andthus, high electrocatalytic enforcement for its reduction.

Periferik olarak tetrakis-2,6-dimetoksifenoksi ikameli Co(II), Fe(III) ve Mn(III)ftalosiyaninlerin kullanılmasıyla, çözeltide ftalosiyanin halkasına dayalı elektron transfer işlemlerine tersinir metal bazlı elektron transfer çiftlerinin eklenmesiyle ftalosiyanin halkasının redoks zenginliğini arttırdığı gözlemlendi. Yerinde spektroelektrokimyasal ve yerinde elektrokolorimetrik ölçümler sırasında hem çözeltide hem de filmde berrak spektral ve renk değişimlerine sahip oldukça kararlı anyonik ve katyonik redoks türlerinin ortaya çıkması, bunların elektro-kromik malzemeler olarak uygulanabilirliğine işaret etti. Ayrıca, ftalosiyanin kompleksleri, dioksijen ile güçlü etkileşim ve dolayısıyla indirgenmesi için yüksek elektrokatalitik zorlama gösterdi.