Çalgı Performansında Kültürel Doku Etkisi Yedi Sekizlik Ritim Algısı Örneklemi


TÜRKMEN U.

VI. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 28 - 30 Mayıs 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri