Afet ve Acil Durum Çalışanlarının Kültürel Değer Yönelimleri ile Bireysel Çatışma Yönetim Yaklaşımları İlişkisi: Çanakkale İli Örneği


Özkan B., AKYÖN F. V.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.97-111, 2020 (Peer-Reviewed Journal)