Çanakkale’de Bulunan Bodur Elma Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi


Creative Commons License

ŞEKER M., SAKALDAŞ M., AKÇAL A., GÜNDOĞDU M. A., DARDENİZ A., ÖZCAN H.

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (TABAD), vol.2, no.2, pp.31-36, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çanakkale is one of the important apple production regions in Turkey. The apples are mainly produced in Merkez, Bayramiç, Lapseki and Biga locations with very high fruit quality characteristics. In recent years there have been significant new dwarf apple plantings in Çanakkale province. Nutritional problems of fruit trees are resulted in poor fruit yield, excessive fruit drop, small fruit formation and decay of tree health. In this study, leaf analysis program and soil tests were performed in order to evaluate mineral composition (N, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Fe, Mn, Mo and Zn) of apple orchards grafted on dwarfing rootstock in 2006 and 2007 years. All the trees were productive ages. For this purpose, leaf and soil samples were collected in 17 dwarf apple orchards through the locations. Moreover, a Geographical Information System (Arcview 3.2.v. GIS) was used to identify locations and their attributes, particularly soil characteristics (EC, CaCO3, pH, organic matter and soil type) and referenced as maps. Chemical analyses showed that there were differences in macro and micronutrient concentrations in leaves among the orchards sampled. The highest influence was observed with respect to N, P, K, Ca, Mg, B, Fe and Zn. Considering that fruit growing areas in the region have variations in soils, cultivars and orchard management, further studies are needed in order to find out how fruit growers should manage their orchards to ensure that trees and fruits be nutritionally balanced. Fertilizer use efficiency in Çanakkale orchards can be enhanced by scheduled fertilization program after considering of orchard characteristics.

Çanakkale, ülkemizde önemli elma üretim bölgelerinden biridir. Yörede elma yetiştiriciliği Merkez ilçenin yanında Bayramiç, Lâpseki ve Biga ilçelerinde gerçekleştirilmekte ve yüksek kaliteli meyveler elde edilmektedir. Son yıllarda bodur elma yetiştiriciliğine olan ilgi sürekli artış içindedir. Elma bahçelerinde beslenme sorunları ile sıklıkla karşılaşılmakta ve bu bahçelerde düşük meyve verimi, aşırı meyve dökümü, küçük meyve oluşumu ve ağaç sağlığında bozulmalar izlenmektedir. Bu araştırma, ekonomik verim çağındaki bodur elma bahçelerindeki beslenme sorunlarının belirlenmesi amacıyla 2006 ve 2007 yıllarında yürütülmüştür. Bahçe sörveyi yöntemine göre seçilen 17 elma bahçesinden toprak ve yaprak örnekleri alınarak analizleri gerçekleştirilmiş ve sonuçlar topluca değerlendirilmiştir. Yaprak analizlerinde N, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Fe, Mn, Mo ve Zn düzeyleri saptanmış, toprak analizleri ile elektriksel iletkenlik (EC), CaCO3, pH, organik madde miktarı ile toprak tipi belirlenmiştir. Elde edilen veriler, Arcview 3.2.v. GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) yazılımı ile değerlendirilerek yöresel dağılım incelenmiştir. Yaprak ve toprak analizleri ile elde edilen sonuçlar topluca değerlendirildiğinde, yörede bulunan elma bahçelerinde orta ve yüksek derecelerde beslenme sorunlarının olduğu görülmüştür. Yapraklarda N, P, K, Ca, Mg, B, Fe ve Zn elementlerinin düzeyi dikkate alındığında, aynı çeşit içinde dahi önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Yörede toprak tipinin farklılık göstermesi, bahçelerde geleneksel uygulamaların yapılması ve kullanılan çeşitlerin farklılığı nedenleriyle, toprak ve yaprak analizlerine dayalı gübreleme programları ile uzun süreli ve kapsamlı çalışmaların geliştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.