GEOMETRİ ÜÇGEN VE SOYUT HEYKEL


KAYMAN KARAGÜL M. B. , KARAGÜL M. F.

Uluslararası Varna Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Varna, Bulgaristan, 25 - 28 Mayıs 2017, ss.40-42

  • Basıldığı Şehir: Varna
  • Basıldığı Ülke: Bulgaristan
  • Sayfa Sayıları: ss.40-42

Özet

Yaşam gerçeği, sadece insanın anlayıp algılayabildiği ayrıntılar içerisinde dengeler kurmakta ve alternatifler üretmektedir. Doğası gereği insan, değişikliklere her zaman açık ama değiştiğini ya da değiştirildiğini fark 41 etmemektedir. Doğrudan kurgulayamadığımız fakat hissettiğimiz gerçeği yansıttığımız içsel değişimlerimiz, aslında var olan duygusal gerilimlerimizin dışa vurumudur. Bu da hayatın bize sunduklarının içinde olduğu kendi dinamiği değiştirmektedir. Gündelik yaşamımızın içerisinde, farkında olmadan hemen hemen her anımızı yaşadığımız, sezgilerimiz, mantığımız, çözümlemeye çalıştığımız gerçeklikler, bireyselliğimiz ve tüm bunların dışa vurumu sonucu oluşan estetik değer algımız, aslında matematiksel olarak çevremizdeki olay ve nesneleri çözümleme süreçlerimizdir. Matematik, sanatsal ürün ve eserler üretimlerinin yanı sıra endüstriyel makina ve mekan düzenlemelerinde de yüzyıllar boyunca tasarımcıların ve sanatçıların kullandığı temel öğedir. Doğanın kendi içinde barındırdığı matematiğin önemli bir dalı olan geometriyle tasarlanan ürünler, teknik ve estetik değerleri tartışılmaz yapıtların, günümüze kadar ulaşmış örnekleriyle hala birlikte yaşamaktayız. Bu birliktelik, geometrinin ilk bilinen biçimi olan üçgen ile insanın sahip olduğu düşünceyi , en basit anlatma ya da ifade biçimi olan sembollerle de desteklemektedir. Bunların başında,Toprak-ateş-su, ruh-can-beden, üreme ve evren gelmektedir. Bir çok medeniyetin özellikle inanç sistemlerinde temel sembol olarak kullanılan üçgen bir çok tasarım ve sanatçıya da esin kaynağı olmuştur. Sonuç olarak, yaratıcı süreç içersinde var olan evrene paralel bir evren gibi derinlere inen alternatif bir dünya çıkmaktadır. Tasarımcının duygusal dışa vurumları ile iletişim haline girebilen pek çok bakış açısından farklı duygular yaratacak biçimde, izleyicininde kendi bakış açısını seçebileceği özgürlüğü sağlamakta olan eserler mekanlarda yerlerini almaktadır. Farklı duygular, farklı ışıklarda, farkındalıklar yaratır.