Çanakkale İlindeki Su Ürünleri Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi


ÇOLAKOĞLU F., İŞMEN A., ÇAKIR F., ÖZEN Ö., YIĞIN C. Ç., ORMANCI H. B.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.9, pp.387-392, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract: The evaluation of fish consumption in Çanakkale. Fish products are an important diet in human consumption because of its animal protein source. In spite of the increasing population and the problems in balanced diet, fish products are not enough consumed in our country. In this study, in order to determine fish consumption habit a public survey was carried out on 680 people in Canakkale, an important fishing and aquaculture farming area. Survey results showed that the most people prefer to consume red poultry (47,5 %), fish (29,85 %) and red meat (22,05 %) respectively. The consumption rate of fish was horse mackerel (Trachurus trachurus), anchovy (Engraulis encrausicolus), sardina (Sardina pilchardus) and seabream (Sparus auratus) respectively. As the consumption form, it was established 65 % of people prefer to consume fish as fresh, for instance as a fried (45,73 %) or grill (39,08 %). Most of the families (87,46 %) consumed 1-6 kg fish in a month.
Özet: Su ürünlerinin, beslenmede, hayvansal protein kaynağı oluşu nedeniyle taşıdığı önem büyüktür. Ancak ülkemizde, hızla artan nüfus oranı ve dengeli beslenmemizde görülen ciddi sıkıntılara rağmen su ürünlerinden halen yeterince faydalanılmaması düşündürücüdür. Bu çalışmada, doğal avcılığı ve aynı zamanda da kültür balıkçılığı ile dikkat çeken Çanakkale ilinde, halkın balık tüketim davranışlarının incelenmesi düşünülmüş ve bu amaçla da 680 kişiye anket yapılmıştır. Ankete katılanların beyaz eti birinci sırada (%47,5) balık etini ikinci sırada (%29,85), kırmızı eti ise üçüncü sırada (%22,05) tükettikleri tespit edilmiştir. En çok sevilen balığın lüfer, en çok tüketilen balığın ise sırasıyla istavrit, hamsi, sardalya ve çipura olduğu saptanmıştır. Katılımcıların % 65’inin balığı taze olarak tükettiği, tüketim şekli olarak da kızartma (% 45,73) veya ızgara (% 39,08) tercih ettiği saptanmıştır. Ailelerin çoğunluğunun (% 87,46) ayda 1-6 kg arasında balık tükettikleri tespit edilmiştir.