Şirket Akademilerinin Kuruluş Sürecinin Başarısı Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma


EROĞLU U., KIRAY A.

12th International Conference On Knowledge, Economy Management, 2014 (Peer-Reviewed Journal)