Investigation of secondary school mathematics teachers’ opinions on mathematics fear / Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik korkusu ile ilgili görüşlerinin incelenmesi


ŞENOL A., Dündar S., KAYA İ., GÜNDÜZ N., TEMEL H.

Journal of Teory and Practice in Education / Eğitimde Kuram ve uygulama Dergisi, vol.11, no.2, pp.653-672, 2015 (Peer-Reviewed Journal)